ประชุมทางไกล Video Conference ผู้บริหารโรงเรียน

โพสต์30 ธ.ค. 2560 05:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 00:11 ]
https://photos.app.goo.gl/cGnMEbiAkRQIPfy13
29 ธันวาคม 2560
: ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video  Conference ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  หลังจากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มสีแดง เพื่อวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป...
Comments