ประชุมทางไกลโครงการโรงเรียนบนทพื้นที่สูง

โพสต์15 มิ.ย. 2563 19:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
12 มิถุนายน 2
563 :  ประชุมทางไกลโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูง  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดๆ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments