ประชุมทางไกลฯ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน

โพสต์27 ต.ค. 2559 00:59โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 01:08 ]
https://goo.gl/photos/epQNSMmiXcqCxJN59
27 ตุลาคม 2559 :
 ประชุมทางไกลโดยการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Video Conference  โดยมี นายประถม  เชื้อหมอ
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานฯ  นายวรพงษ์  สันติวงค์ รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมฯ  
ณ ห้องสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
  

Comments