ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

โพสต์26 พ.ย. 2559 19:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2559 00:58 ]
https://goo.gl/photos/Tuv63sx8E1scQkAy8
23 พฤศจิกายน 2559 : 
ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มีนายจรัญ  แจ้งมณี รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีฯ  มีผู้อำนวยการกลุ่ม/ตัวแทนทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมรับการประเมินฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559  
Comments