ประชุมเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2558

โพสต์29 ต.ค. 2558 02:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2558 21:57 ]
ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต 2  ประชุมวางแผน เตรียมการนิเทศฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โดยมีนายประถม  เชื้อหมอ  ผอ. สพป. เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิด  และนายจรัญ  แจ้งมณี  รอง ผอ. สพป. รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ ร่วมประชุม  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ (29 พฤศจิกายน 2558) Comments