ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ

โพสต์6 มิ.ย. 2563 08:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2563 08:24 ]
https://photos.app.goo.gl/Wp8Vd62VcfovHahF7
1 พฤษภาคม 2
563 :  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ได้แก่ การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน "MASK Model"  จัดทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนฯ  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  และการจัดตั้งกลุ่มไลน์ "Learn From Home CR2 เพื่อเป็นสื่อกลางการติดต่อและประชาสัมพันธ์  เป็นต้น  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments