ประชุมศึกษานิเทศก์วาระเร่งด่วน

โพสต์6 มิ.ย. 2563 22:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2563 23:00 ]
15 พฤษภาคม 2
563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระด่วน)  ประเด็น การเตรียมการ/วางแผนนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2563  โดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือช่ายฯ  โดยใช้ผลการรายงานการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนิเทศ ติดตามฯ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments