ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระเร่งด่วน)

โพสต์17 มิ.ย. 2562 02:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 03:18 ]
https://photos.app.goo.gl/HsqMGMMssZTqVBYy8
10 มิถุนายน 2562
 : ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระเร่งด่วน) พิจารณางบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการ 1 ล้านบาท  โดยมีกรอบการดำเนินโครงการ 3 ด้าน  คือ ด้านพระบรมราโชบาย  ด้านนโยบายของรัฐบาล และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และวาระอื่นๆ ได้แก่  การนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศติดตามครบทุกโรงเรียนภายในเดือนมิถุนายน) และการเตรียจัดการจัดแข่งขันภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments