ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระด่วน)

โพสต์4 ธ.ค. 2562 23:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/AvvBh4dP1sr7Lzg39

18 พฤศจิกายน 2562
 
: ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระด่วน)  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  เรื่องจาก ผอ.สพป. เชียงราย เขต 2  เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ณ จังหวัดตราด (เลขาฯ สพฐ. เน้นย้ำ เช่น ห้องเรียนคุณภาพ ข้อมูล Big Data  การสอนภาษาอังกฤษ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ อาหารกลางวัน การลงโทษนักเรียน ครูละเมิดนักเรียน) และเรื่องอื่นๆ (จัดห้องทำงานให้มีบรรยากาศเหมาะสม นโยบายการประหยัด การเช่าบ้าน กีฬาสีภายใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments