ประชุมศึกษานิเทศก์ สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถฯ

โพสต์9 ต.ค. 2561 22:28โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/HLr84SoisVCU5BJZ7

24 กันยายน 2561 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 68) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดงาน
ในครั้งต่อไป

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments