ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์

โพสต์22 เม.ย. 2562 01:44โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/sJth2Wa6JHEkDL3S6

17 เมษายน 2562 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่  ผู้อำนวยการเขตฯ ขอบคุณการรายงาน ARS/KRS  มีบุคลากรย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินฯ 3 คน  พิธีรดน้ำดำหวผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ (19 เม.ย.62)  การเสนอสื่อออกสู่โรงเรียนพิจารณาให้เหมาะสม  การแข่งขันกีฬา 5 เขตพื้นที่ฯ เลื่อนไปไม่มีกำหนด  การกรอกข้อมูล e-Budget ระบบเปิด 16 พ.ค. 62  การอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์ (ชร.2 จำนวน 200 คน) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย  หลายโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือการรายงานอบรมคูปองครู  22 เม.ย. 62 จะมีการบรรจุครูผู้ช่วย  ศน.สพป.ชร.2 ขาด 7 ตำแหน่ง (กรอบ 20 คน)  วันที่ 24 เม.ย. (บ่าย) ประชุม ศน. การจัดนิทรรศการวิชาการ 20 โรงเรียน ต้นเดือนพฤษภาคม  เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments