ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์

โพสต์18 ก.พ. 2562 22:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2562 22:12 ]
https://photos.app.goo.gl/5H3Gv6uVzvmzkGDN8
28 มกราคม 2562 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ 
มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประชุมคณะการการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2  เรื่องจากการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.  : มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (ให้รวบรวมเอกสารหลักฐาน ปี 2561)  การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS) การประเมินตนเอง (เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2562) การบันทึกเสนอหนังสือ (ให้สรุปให้ได้ใจความสั้นๆ การลงนาม ผอ.เขตพื้นที่ฯ มอบอำนาจให้ ผอ.กลุ่มแต่ละกลุ่ม ยกเว้นเกี่ยวกับการเงินและงานบุคคล) และกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาขอบคุณในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบการสอบ O-NET และการช่วยขนข้อสอบ  เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments