ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์28 ธ.ค. 2561 00:26โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2561 00:35 ]

26 ธันวาคม 2561
 : พิธีฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันเกิดของศึกษานิเทศก์ในเดือนธันวาคม (จำนวน 3 คน) และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  จากนั้นเวลา 13.00 น. ดำเนินการประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การยกเลิกการกรอก Logbook (อยู่ระหว่างแจ้งเรื่องไปยัง กคศ.)  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ขณะส่งรายชื่อไปยัง สพฐ.) ขอให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLTV มาศึกษาเพื่อแนะนำครู ชพค./ชพส. เปิดรับสมัครเพิ่มเติม  การทำบุญเขตพื้นที่และงานกีฬาสีภายใน (27 ธ.ค.61) การนิเทศประจำเดือนมกราคม 2561 (การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน /Pre O-NET) สรุปผลงานแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ระดับชาติ ภาคเหนือ และประเด็นอื่นๆ  


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments