ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์14 พ.ย. 2561 02:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 02:56 ]


7  พฤศจิกายน 2561 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การใช้ DLTV (106 โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ)  การดำเนินงาน PLC (ศน. และ กลุ่มบุคคล)  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  การวิ่งคบเพลิงกีฬาแห่งชาติ (ผ่านหน้า สพป.เชียงราย เขต 2) กีฬาสีภายใน  การยกเลิกที่พักนักกีฬาในเขต อ.พาน  การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.  การของบประมาณประจำปี 2563  โครงการปีงบประมาณ 2562 (ของกลุ่มนิเทศฯ 6 โครงการ)  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เกณฑ์การคัดเลือกครูและบุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครู 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร การดำเนินการทดสอบต่างๆ และมาตรการนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments