ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์7 มิ.ย. 2563 01:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/vfyNmXeM4nZAxk6r8
25 พฤษภาคม 2
563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญได้แก่  การ Focus Group 29 พฤษภาคม (O-NET ภาษาไทยและคณิตศาสตร์) 2 มิถุนายน (O-NET วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) 5 มิถุนายน (NT คณิตศาสตร์, ภาษาไทย และ RT ภาษาไทย)  การแต่งข้อสอบนักจิตวิทยา  การสรุปรายงานนิเทศเดือนพฤษภาคม และการจัดทำแผน/ปฏิทินนิเทศ เดือนมิถุนายน  การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลฯ (รายงาน สพฐ.และรายงาน ผู้ตรวจราชการ) เป็นต้น

           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments