ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์7 มิ.ย. 2563 01:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 22:40 ]
https://lh3.googleusercontent.com/Di_JyRDpD8DB9y7vvvX4qLwfHhss1mICr0KKv5y3J9yxREENgixGDNMIzCrUSyMZZg_0Mggchd1wsxuuX9lNm-1WSMCmY2T9CGz3bADWlXEZVZ5LtVPslxNDheTbeQB_GqUwfZCTbxLNBsNcGUub4_fJJ-qUv1p37urD_cHKjpUh0TG8QyxwsrXQ-k8wa3k3DvBMFummOUIF1ZC-OjLRGuQERSZ5M2N4_hjvksMZ30zoFcuv_10cXaPCwG1oJDANJe5XGPdVlMmhcmKlsiowboPPnwv0Gg8K-vNzeKSMyW5rNNAqcX83MDHqcbe_xSVo_5ekZ5DKXxL0lKFYN5GgpqVMRm0jgVy19-W7LOrkLgwd8wpk9okmiHl58wK0zU4dnQefG4yO9Wvg4eiZVJQU5M6OBlf0PxBra0P-MSxqGnRyRGIcEJ9ivBzixSQfUDMg5lnoer1vj0bzcEVhdJUF5kWay7uz1NpV_PTEpc5Zxr3MJFMM5dFJ07HTXSsx9lyDzzdkdR0zJSO6P9JWD_4QzhCNvE89s459b-_INpoRMUbLzU_ZK9WLI6P6eCtXZrdu7xly3HTVZ04NiUUIe1o8u7Kg-F-zSLoKM2jzg3q1IGCRPHNl6o1GJu-LslCwFyHupHM8z-0fFduL2NCS-S4K3dfn3gNT3YZJJkiHU6t03x90j8DYVp7IWieYD-zWgGY=w1001-h750-no?authuser=0
22 พฤษภาคม 2563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญได้แก่  การนิเทศ การเรียนการสอนทางไกลที่ผ่านมา การจัดทำเอกสารแนวทางการยกระดับผลการทดสอบฯ งบปรับปรุงพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (9 แสนฯ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ (รองพิสิฐ ไชยชนะ)  การจัดทำสารประชาสัมพันธ์ชื่อโรงเรียนขอให้ถูกต้อง  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการ Focus Group (7 รายวิชา)  การสอบนักจิตวิทยา  การทำคำสั่งคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนกลุ่มสี (กลุ่มพัฒนาเร่งด่วน) เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments