ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์6 มิ.ย. 2563 09:25โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/dZ7FoBv9LYN6oPBt8
13 พฤษภาคม 2
563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมจัดประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ  การจัดทำคำสั่ง/ประกาศคณะกรรมการยกระดับคุณภาพผลการทดสอบ การสรุปแผนงานโครงการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  การจัดทำ/วางแผนนิเทศ Learn From Home เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments