ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 9)

โพสต์6 ธ.ค. 2562 06:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2562 00:49 ]

3 ธันวาคม 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 9)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านป่าตึง (พาน) บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง บ้านหัวฝาย เจดีย์หลวงพิทยา บ้านดอยช้าง แม่ตะละวิทยา บ้านแม่ผง และบ้านป่าจั่น
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ ริมวัง 2  บ้านปางมะขามป้อม  บ้านแม่ตาช้าง  บ้านสันมะเค็ด-
สันขี้เหล็กฯ  บ้านห้วยม่วง  บ้านต้นง้าว และบ้านใหม่แม่ยางมิ้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments