ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์4 ธ.ค. 2562 21:26โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 21:46 ]
https://photos.app.goo.gl/QB8cV48E1a47hbZa9

6 พฤศจิกายน 2562
 
: ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์กร สำหรับผู้บริหารและบุคลากร ในสำนักงานฯ  งบประมาณดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563  การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ  2563-2565  จำนวนโรงเรียนในสังกัด (ที่มีนักเรียน) จำนวน 151 โรงเรียน และประเด็นจากการนิเทศโรงเรียน เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments