ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์30 ก.ย. 2562 03:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/mJoF8J3xbXcETgYr5
18 กันยายน  2562
 
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่ การเตรียมการรายงานผลการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ทางเว็บไซต์  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562  การจัดงานเกษียณอายุราชการ  การตรวจสอบวัสดุประจำปี  การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมที่ผ่านมา (14 กย.62) มีผู้ขาดประชุมค่อนข้างมาก  เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments