ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์4 ก.ย. 2562 21:11โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 19:36 ]
https://photos.app.goo.gl/5oyHCk6ivJLmFswd84 กันยายน  2562 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่ การใช้งบดำเนินงานเหลือจ่าย  การจัดอบรม/ประชุมสัมมนา ให้คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆ ด้าน  การจัดทำสารประชาสัมพันธ์  การมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  การแจ้งหนังสือให้โรงเรียนขอให้ถูกต้องตามระเบียบ (รวมทั้งแบบฟอร์ม)  การศึกษาดูงานของฝ่ายบริหาร ณ จังหวัดภูเก็ต  การจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และการแข่งขันงานทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 เป็นต้น 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments