ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์

โพสต์18 ส.ค. 2562 05:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2562 23:13 ]
https://photos.app.goo.gl/kPC1zConE72eDsn57
14 สิงหาคม  2562 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่  แจ้งผลการประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่ฯ (ระดับ A : 88.00)  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการโรงเรียนสุจริต  การประชุมเพื่อเตรียมจัดอบรม Active Learning  การเตรียมประชุม Admin เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การรับป้ายพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  การอบรมฯ ภาษาไทยบนพื้นที่สูง  การจัดงานเกษียณ และประเด็นอื่นๆ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments