ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์28 ก.ค. 2562 22:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

24 กรกฎาคม  2562
 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่ การนิเทศ ติดตามโครงการนิเทศภายใน  การนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ  การเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น"  การอบรมการจัดทำ Infographic เพื่อส่งเสริมการอ่าน  และการไปส่ง ศน.ธิดาจันทร์ ทะปาละ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นต้น


            (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments