ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์16 พ.ค. 2562 03:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 06:04 ]
https://photos.app.goo.gl/rcDGyNukzd4Sbnx78
15 พฤษภาคม 2562
 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนกลุ่มสีแดงและการพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนฯ  การนิเทศโรงเรียนกลุ่มสีแดง (เป้าหมายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)  การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  การติดตามการดำเนินงาน ITA   ข้อมูลโรงเรียนที่มีนักเรียนในสังกัดฯ  (152 โรง)  ให้เน้นย้ำและส่งเสริมการอ่าน (ให้ระบุไว้ในแผนกลุ่มนิเทศฯ)  เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments