ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์

โพสต์11 ส.ค. 2561 05:30โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/gEF838sirKFsA9d26
8 สิงหาคม 2561
:
ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การร่วมพิธีวันสำคัญ  การใส่เสื้อสีฟ้า การจัดงานวันเกษียณ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน  การติดตามโครงการคูปองครู  การประเมินผู้บริหารโรงเรียน การแต่งการใน 5 วันทำการ การรณรงค์ออกกำลังกายวันพุธ 18-20 พ.ย. เชียงรายเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการ (มค.61)  รร.บ้านห้วยขี้เหล็กยุบรวมบ้านห้วยมะซาง ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด จะเปิดขยายชั้น อนุบาล และ ป.1 บ้านป่าตึง (วปป.) เปิดขยาย ม.1 และเรื่องจากแต่ละกลุ่มงาน เป็นต้น
Comments