ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนตุลาคม

โพสต์8 พ.ย. 2561 19:18โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/yNvwZNmbWGM8sE2B9


25 ตุลาคม 2561
 
ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดงานกฐินพระราชทาน สพฐ.  การสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ  การยกเลิกการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง  การประชุม ผอ.กลุ่มสัญจร (ม่อนล้าน อ.เวียงป่าเป้า)  การวางแผนนิเทศประจำภาคเรียนที่ 2/2561  การจัดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET / NT / RT)  การจัดสรรสื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (29 ต.ค. 61) การจัดอบรมการสอนภาษาไทยบนพื้นที่สูง (17-18 พ.ย.61) เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments