ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมิถุนายน 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 22:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/rEsM8zKYkDp4rJQx5
24 มิถุนายน 2
563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมิถุนายน 2563  ประเด็นสำคัญ ได้แก่  การออกนิเทศฯ ต้องสังเคราะห์และจัดกลุ่มความพร้อมของโรงเรียน สำรวจครูผู้สอนชั้น ป.1 และให้ครูทำวิจัย  จากการออกติดตาม ITA มีหลายโรงเรียนที่ยังต้องปรับปรุง  วันศุกร์ที่ 3 จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดร่องศาลา การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย และเรื่องจากลุ่มต่างๆ  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments