ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

โพสต์27 ก.พ. 2562 03:16โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 03:20 ]
https://photos.app.goo.gl/cic4928oKMgjMu4w5
27 กุมภาพันธ์  2562 :
ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การถ่ายทอด การประชุมทางไกล (Conference) การเลื่อนเงินเดือน กลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูงจัดนิทรรศการ (ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)  หลักสูตรการต่อต้านทุจริต ปีการศึกษา 2562  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่  ผลการแข่งขันกีฬาครู 4 เขตพื้นที่ฯ  การจัดทำคู่มือรณรงค์การเลือกตั้ง  การคัดเลือกโรงเรียนรูปแบบนิเทศ TFE (Team for Education)  การคัดเลือกโรงเรียนนำเสนอ Best Practice (20 โรงเรียน)  การพิจารณาความดีความชอบ  และเรื่องจากกลุ่มงานต่างๆ (งานประกันคุณภาพ : SAR, กลุ่มพัฒนาสื่อฯ : โปรแกรมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model  เป็นต้น)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments