ประชุมศึกษานิเทศก์ (Morning Brief)

โพสต์30 มิ.ย. 2559 05:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 05:14 ]
29 มิถุนายน 2559 :
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ (AAR) และวางแผนการดำเนินประจำสัปดาห์  ได้แก่  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  การจัดอบรมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ การดำเนินงานตามกลยุทธิ์ การพานักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งทักษะภาษาไทย  การประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล  เป็นต้นComments