ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2563 01:05 ]
https://photos.app.goo.gl/3jkZZwXR5biDtASp8

16 มกราคม 2563 
: (เช้า) ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563  ทั้ง 5 อำเภอในสังกัด ได้แก่ 
    1. อำเภอพาน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน
    2. อำเภอแม่ลาว  ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว
    3. อำเภอป่าแดด  ณ ห้องประชุมอาคารศิริวัฒน์ บ้านป่าแงะ อ.ป่าแดด
    4. อำเภอแม่สรวย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย
    5. อำเภอเวียงป่าเป้า  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า


         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments