ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์

โพสต์20 ม.ค. 2563 23:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2563 00:22 ]

https://photos.app.goo.gl/SaSimeBBZ1x9gwq48

8 มกราคม 2563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์   มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  การร่วมงานวันครู  ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใหม่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ/รับมอบต่อไป  การนิเทศติดตามโรงเรียนกลุ่มพัฒนาเร่งด่วน 13-14 มกราคม 2562  การอบรมการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบที่ 5  การอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณศึกษานิเทศก์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (2 คน) ณ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments