ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC

โพสต์15 มิ.ย. 2563 19:27โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/obTPth2nK1VxbSaP8


12 มิถุนายน 2563 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  ขอบคุณที่ทุกฝ่ายในการ  Focus Group ที่ผ่านมา  การตรวจเยี่ยมกลุ่มต่างๆ โดยฝ่ายบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่  และประเด็นจากการประชุมพุธเช้า โดย ผอ./รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย   และกิจกรรม/แผนงานของกลุ่มนิเทศฯ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป  ได้แก่ การประชุมทางไกลฯ โครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูง (อังคารที่ 16 มิ.ย.63)  การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อังคารที่ 16 มิ.ย.63)  เป็นต้น 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments