ประชุมศึกษานิเทศก์ (Afternoon Brief)

โพสต์25 เม.ย. 2561 22:46โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/PFMqNr6DnFkLpDr02
25 เมษายน 2561
:
 ประชุมศึกษานิเทศก์ (Afternoon Brief)  มีนางณัฏฐกันย์  ใจกันทรา  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานการประชุม  ปะะเด็นสำคัญ  ให้ข้อคิด : การทำงานร่วมกันอาจมีการขัดแย้งกันบ้าง  (ศน.มีความเป็นตัวของตัวเองสูง) ขอให้ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้ความสำคัญด้านวิชาการ  โดยเฉพาะ "แนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 : CR2ACTS"  ควรมีการวิจัยควบคู่ไปด้วย  การรายงาน ARS / KRS / eMES ให้ผู้ที่รับผิดชอบรายงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด และประเด็นอื่นๆ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments