ประชุมศึกษานิเทศก์ (27 มิ.ย.61)

โพสต์27 มิ.ย. 2561 05:47โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/Lpp6CE3pWmwu1a8q9

27 มิถุนายน 2561
: ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การย้ายห้องทำงานกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์มายังอาคารใหม่  กฐินพระราชทาน ปี 2561  การสรุปรายงานการนิเทศ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน  มาตรการนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2561  การนิเทศปกติและนิเทศโรงเรียนกลุ่มสีแดง การไหว้สักการะศาลพระภูมิของกลุ่มนิเทศฯ  การรายงานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ  รายงาน KRS : eMES  เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments