ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์17 พ.ค. 2563 02:26โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 04:37 ]
https://photos.app.goo.gl/gpAcySPFVH1mCqJJ6

27 เมษายน 2563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกลุ่มสีแดง  การเตรียมเอกสารรายงาน ARS / KRS  ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 (30 เม.ย. 63)  การทำเอกสารเล่มเล็กกลุ่มนิเทศฯ  มาตรการนิเทศ ปีการศึกษา 2563  การสรุปโครงการปีการศึกษา 2563  ผลการวิเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน  การวิเคราะห์ผลการสอบต่างๆ ปลายปีการศึกษา  การจัดทำบัญชีคำพื้นฐานสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และประเด็นอื่นๆ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments