ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์17 พ.ค. 2563 02:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 02:35 ]

https://photos.app.goo.gl/MYWiGrQwYFnjPLJY9

23 เมษายน 2563 :  
เช้า : ประชุมศึกษานิเทศก์  โดย นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน  
มีนายพิสิฐ  ไขยชนะ รอง ผอ.สพป. เข้าร่วมประชุม พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ประเด็นสำคัญได้แก่ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกลุ่มสีแดง  การแต่งตั้งครูศูนย์พัฒนาเครือข่ายฯ  และประเด็นอื่นๆ  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 
บ่าย : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน   มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  การปิด-เปิดภาคเรียน การับนักเรียน การเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ท  ผลสอบ O-NET  การเปลี่ยนหลักสูตรใหม่  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยน  การรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของเขตพื้นที่ฯ และประเด็นอื่นๆ
        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments