นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศฯ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

โพสต์17 พ.ค. 2563 02:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 02:13 ]
https://photos.app.goo.gl/eWtUmB2iTxqYyy928

22 เมษายน 2563 :  นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2  ให้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ผู้นำเสนอ
ประกอบด้วย นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  นายบัณฑิต  ไชยวงค์  นางสาวอิชยาพัฒน์  
มณีรัตน์  นางกังสดาร  แจ้งมณี  และนางณภัทร  นวลจีน  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments