ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (กตปน./อ.กตปน.)

โพสต์9 ต.ค. 2561 23:29โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 03:00 ]
https://photos.app.goo.gl/YMD1XrCxPnvPhH1EA

30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน./อ.กตปน.) ระดับเขตพื้นที่ และทุกกลุ่มในสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ คงการ์เด้นท์ ริเวอร์วิวรีสอร์ท อ.เมือง เชียงราย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments