ประชุมสัมมนาพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ

โพสต์11 ก.ค. 2559 02:07โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
11-12 กรกฏาคม 2559
: ร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โดย สพฐ.)  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือและกำหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท เชียงราย   มีผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ (ผอ./รอง ผอ.สพป.) ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ และคณะศึกษานิเทศก์  สพป.เชียงราย เขต 2  รวมจำนวน 10 คน (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดชายแดนภาคเหนือทั้งสิ้น จำนวน 250 คน)Comments