ประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการ MCMK

โพสต์7 ธ.ค. 2558 18:54โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2558 19:03 ]
วันที่ 8 ธันวาคม 2558  :  สพป. เชียงราย เขต 2  จัดประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน มีแนวทางที่ถูกต้อง ชัดเจน  ตลอดทั้ง รับทราบปัญหาอุปสรรค์ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกัน  
โดยมีผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 48 โรง รวมทั้งสิ้น 96 คน  
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป. เชียงราย เขต 2
ประชุมสัมมนา MCMK ‎(8-12-58)‎

Comments