ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาฯ

โพสต์29 ก.ย. 2562 21:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/75MwfnGEc4EH5rLn6
9 กันยายน  2562
 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษานำร่องฯ โดยการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 ของที่ปรึกษา IQA ระดับภาค โครงการบูรณาการความร่วมมือระดับศูนย์เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ประจำปี 2562


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments