ประชุมรับฟังแนวดำเนินการสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบฯ และฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ

โพสต์31 ม.ค. 2563 02:27โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2563 02:30 ]

https://photos.app.goo.gl/ut3sBTswcdcgKRfF8
31 มกราคม 2563 :

   (1) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ สพป.เชียงราย 
เขต 2  นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธิเปิดฯ  
ดำเนินการประชุม โดย นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลฯ (ระดับชั้น ป.6 : 13 สนามสอบ และ ม.3 : 11 สนามสอบ)  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/gWJh7y4Sry97Akiu8

   (2) ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม (ประธานบริหารบริหารโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ) ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ และคณะ  โดยนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมทั้งผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศฯ  จำนวน 13 คน 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments