ประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กฯ

โพสต์10 มิ.ย. 2560 00:50โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2560 00:26 ]
10 มิถุนายน 2560
: ประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ มีนายวรพงษ์  สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  มีครูบรรณารักษ์และครูที่สนใจ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 177 คน  นางทรายคำ  ด้วงนิล ครูโรงเรียนร่องธารวิทยา  และนางสาวพรทิพา  พุทธวงค์  ศน.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นวิทยากร
Comments