ประชุมปฏิบัติการประสานแผนบูรณาการความร่วมมือฯ

โพสต์18 ส.ค. 2562 05:07โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/8Gmv3WF7yqTJsgsYA

6 สิงหาคม  2562 ประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน  ให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 7 ศูนย์เครือข่ายฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments