ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูวิชาการฯ (หลักสูตรสถานศึกษาฯ)

โพสต์25 เม.ย. 2561 20:18โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2561 02:53 ]
https://photos.app.goo.gl/E4gN99yaFMDyAUdb2
9-10 เมษายน 2561
:
 ประชุมปฏิบัติพัฒนาครูวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ  มีครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments