ประชุมปฏิบัติการ "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม"

โพสต์27 มิ.ย. 2560 05:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2560 01:30 ]
https://goo.gl/photos/WkRijd7f9q4yTVZs7
23, 27-29 มิถุนายน 2560 ประชุมปฏิบัติการ "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม"  นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  วันที่ 23 มิถุนายน 2560  : นักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอพานและป่าแดด ณ โรงเรียนบ้านสันติวัน อ.พาน จำนวนทั้งสิ้น 124 คน มีนายวรพงษ์  สันติวงค์  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   

(คลิกรูปเพื่อดู รุ่นที่ 1 ทั้งหมด)https://goo.gl/photos/ZoUBygJkBiYZLkCLA
   

รุ่นที่ 2  วันที่ 27 มิถุนายน 2560  : นักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอแม่สรวย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา จำนวนทั้งสิ้น 92 คน มีนายวรพงษ์  สันติวงค์  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ(คลิกรูปเพื่อดู รุ่นที่ 2 ทั้งหมด)https://goo.gl/photos/CLcdb7LPUv2abV5GA


 
รุ่นที่ 3  วันที่ 28 มิถุนายน 2560  : นักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา  จำนวนทั้งสิ้น 64 คน  มีนายวรพงษ์  สันติวงค์  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

(คลิกรูปเพื่อดู รุ่นที่ 3 ทั้งหมด)https://goo.gl/photos/kN6nkcTbTV4AhK6y6
   

รุ่นที่ 4  วันที่ 29 มิถุนายน 2560  : นักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอแม่ลาว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  จำนวนทั้งสิ้น 28 คน  มีนายวรพงษ์  สันติวงค์  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

(คลิกรูปเพื่อดู รุ่นที่ 3 ทั้งหมด)


Comments