ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์2 ต.ค. 2559 20:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 01:13 ]
https://goo.gl/photos/j2xiSyGzzouHYhgn9
3 ตุลาคม  2559 : 
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ  มีผู้บริหารและโรงเรียนในโครงการ จำนวน 22 โรงเรียน  ตัวแทนจากบริษัททรูคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ School Partner : SP จำนวน 7 คน และคณะทำงานขับเคลื่อนของเขตพื้นที่ฯ (ผอ./รอง สพป. , ผอ.กลุ่มฯ คณะศึกษานิเทศก์  จำนวน 37 คน  รวมทั้งสิ้น  66 คน
        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments