ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษาฯ

โพสต์26 เม.ย. 2560 22:11โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 22:15 ]
https://goo.gl/photos/r8fNn8LeeJBT7AEY6

21-23 เมษายน 2560
:
  ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่สูง (Stand Alone) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (รวมโรงเรียนละ 3 คน)  ได้แก่ โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม บ้านห้วยม่วง บ้านห้วยโป่ง บ้านห้วยหินลาดใน บ้านห้วยขี้เหล็ก บ้านแสนเจริญ บ้านห้วยกล้า ดอยเวียงวิทยา บ้านแม่โมงเย้า บ้านปางกิ่วฯ บ้านมังกาล่า บ้านหนองผำ บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก บ้านปางหก บ้านปางหลวง ริมวัง 1 และริมวัง 2               (คลิกเพื่อดูรูป)
Comments