ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์4 ก.ค. 2562 04:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 04:46 ]

22-23 มิถุนายน 2562
 : 
ประชุมปฎิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต  (จำนวน 2 รุ่น) มีครูจากทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าเข้าร่วมในครั้งนี้ฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์   
- รุ่นที่ 1  ครูจากโรงเรียนเขตอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว และอำเภอป่าแดด
- รุ่นที่ 2  ครูจากโรงเรียนเขตอำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอพาน

Comments