ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP (3)

โพสต์27 พ.ค. 2559 07:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2559 07:46 ]
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 : 
สพป.เชียงราย เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP (Testing Analyze Program)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยไคร้ อ.แม่สรวย (รุ่นที่ 2 : วาวี)  มีนายจำเนียร ประมวล รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการจากโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ ตำบลวาวี ทั้งหมด 17 โรงเรียน

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม TAP ‎(วาวี)‎


Comments